Ô tô diện "đưa ra thị trường" áp dụng tiêu chuẩn khí thải nào?

26/07/2017 18:12

Bộ GTVT hướng dẫn các doanh nghiệp về loại xe thuộc diện "đưa ra thị trrường" để áp dụng tiêu chuẩn khí thải.

Ô tô diện

Thử nghiệm mức độ khí thải xe ô tô đang lưu hành

Theo Quyết định số 49 ngày 1/9/2011 và Công văn số 436 ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, xe ôtô chạy bằng nhiên liệu xăng và các loại nhiên liệu khác ngoài diezen (NG, LPG) áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 từ 1/1/2017; ôtô chạy bằng nhiên liệu diezen áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 từ 1/1/2018.

Nội dung công văn của Thủ tướng cũng nêu rõ, các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô theo lộ trình trên, bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017. Sau thời điểm trên, nếu không hoàn thành phải tái xuất và xuất khẩu.

Bộ GTVT cho biết, ngày 29/3/2017, Bộ cũng có văn gửi các doanh nghiệp yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp chưa gửi Bộ GTVT bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu xe ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 theo lộ trình.

Vì vậy, mới đây nhất, ngày 24/7 Bộ GTVT tiếp tục có văn bản số 8120 gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô có kế hoạch và khẩn trương gửi bản cam kết nêu trên về Bộ GTVT; Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp xác định loại phương tiện thuộc diện "đưa ra thị trường" đế áp dụng theo lộ trình về kiểm soát khí thải.

Cụ thể, xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được coi là “đưa ra thị trường”, khi đã đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ và thỏa mãn các điều kiện đối với xe nhập khẩu mới đã được cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT) và hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định; Đối với xe sản xuất, lắp ráp mới đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT và có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Xem Video: