Dù đã có dải phân cách chia làn, biển báo giao thông tách làn xe máy và ô tô, nhưng trên cầu Thanh Trì (TP Hà Nội) vẫn xuất hiện tình trạng ô tô lũ lượt đi vào làn dành riêng cho xe máy.
Dù đã có dải phân cách chia làn, biển báo giao thông tách làn xe máy và ô tô, nhưng trên cầu Thanh Trì (TP Hà Nội) vẫn xuất hiện tình trạng ô tô lũ lượt đi vào làn dành riêng cho xe máy.
Phùng Đô,Biển Ngọc