Ông Chử Xuân Dũng bị bắt, Hà Nội có bầu bổ sung Phó Chủ tịch thành phố?

09/03/2023 16:02

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, tại kỳ họp HĐND ngày mai (10/3), TP Hà Nội có xem xét về công tác nhân sự.

Tại buổi họp báo chiều 9/3, báo chí đặt câu hỏi về việc ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã bị khởi tố, bắt giam về tội "Nhận hối lộ", thì trong thời gian sắp tới, Hà Nội có ý định kiện toàn bộ máy nhân sự, bầu thêm cán bộ đảm nhận vị trí phụ trách lĩnh vực mà ông Chử Xuân Dũng để lại.

"Dự kiến khi nào Hà Nội sẽ tiến hành kiện toàn và có vi phạm quy định Bộ Nội vụ ban hành về việc Hà Nội và TP. HCM có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND không?", báo chí đặt câu hỏi.

Ông Chử Xuân Dũng bị bắt, Hà Nội có bầu bổ sung Phó Chủ tịch thành phố? 1

Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

Trả lời vấn đề này, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, theo quy định của Chính phủ, số lượng Phó Chủ tịch UBND thành phố không quá 5 người, chưa kể những người thuộc diện luân chuyển từ Trung ương về.

UBND TP Hà Nội hiện có Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh và 5 Phó chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Dương Đức Tuấn, Nguyễn Trọng Đông, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải.

Theo ông Dũng, với TP Hà Nội hiện nay đang có 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong đó có 1 người là cán bộ thuộc diện Trung ương luân chuyển về. Như vậy, theo các quy định và thành phố đã xin với cơ quan Trung ương thì Hà Nội không có quá 6 Phó Chủ tịch.

Ông Dũng cho biết, tại kỳ họp HĐND thành phố ngày mai (10/3), TP Hà Nội có xem xét về công tác nhân sự, nội dung này đang được thực hiện theo quy trình, quy định.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung, trong đó có công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Cụ thể, thành phố sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung gồm: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố; Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND TP.

Đồng thời, HĐND thành phố cũng xem xét, thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Phùng Đô