Ông Đào Đình Thi làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

24/12/2014 14:37

Từ ngày 23/12/2014, Tập đoàn Bảo Việt đã thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt và ông Đào Đình Thi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT mới của Tập đoàn.

Ông Đào Đình Thi làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt 1
Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch HĐQT mới của Tập đoàn Bảo Việt

Theo công bố của Tập đoàn Bảo Việt, ngày 23/12/2014, để phục vụ công tác quản lý và điều hành kinh doanh, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cũng đã quyết định bổ nhiệm các thành viên HĐQT mới. Theo đó, kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, ông Đào Đình Thi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt. Các ông Phan Kim Bằng, bà Thân Hiền Anh, ông Đậu Minh Lâm được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT.

Tân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, ông Đào Đình Thi sinh năm 1974, đã tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia kết hợp với Đại học California (USA), là cử nhân Tài chính tín dụng, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Trước khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, ông Đào Đình Thi là Phó tổng giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam; Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Tổng công ty Viglacera.

Từ ngày 22/12/2014, ông Phan Kim Bằng đã có đơn từ nhiệm nên theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, do đó ông Phan Kim Bằng không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát và không còn là Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 23/12/2014, căn cứ vào quyết định của Bộ Tài chính và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt thì ông Lê Quang Bình được thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT; ông Nguyễn Ngọc Anh được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT; ông Dương Đức Chuyển được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT; ông Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Q.A