Ông Đào Minh Tú lần thứ 3 được bổ nhiệm chức Phó Thống đốc NHNN Việt Nam

25/05/2022 17:16

Tại Quyết định 641/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đào Minh Tú sinh năm 1964, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế.

Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 5/2012 và được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 5/2017.

Ngày 25/5, tại Quyết định 641/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đào Minh Tú lần thứ 3 được bổ nhiệm chức Phó Thống đốc NHNN Việt Nam 1

Ông Đào Minh Tú tiếp tục được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trước đó, ông Đào Minh Tú từng giữ chức Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng.

Hiện nay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là bà Nguyễn Thị Hồng.

Các Phó Thống đốc khác gồm: ông Nguyễn Kim Anh; ông Đoàn Thái Sơn; ông Phạm Tiến Dũng; ông Phạm Thanh Hà.

Phùng Đô