Ông Đỗ Văn Đương ứng cử ĐBQH ở đâu?

30/05/2016 11:20

Ông Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp QH ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 5, TP.HCM.

Ông Đỗ Văn Đương ứng cử ĐBQH ở đâu? 1

Ông Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp QH ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 5, TP.HCM. (Ảnh: Infonet)

Ông Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 13, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp QH ứng cử ĐBQH khóa 14 tại đơn vị bầu cử số 5 (Q. Tân Bình, Tân Phú, TP.HCM).

Ông Đương sinh ngày 10/10/1960 tại xã Ngọc Sơn (Tứ Kỳ, Hải Dương. Ông từng là giảng viên Khoa công tác kiểm sát Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 4/2002 đến tháng 3/2004, ông là Tiến sĩ Luật học, Trưởng phòng Nghiên cứu Viện Khoa học kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Từ tháng 4/2004 đến tháng 7/2007, ông là Tiến sĩ Luật học, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học kiểm sát, được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008, ông là Tiến sĩ Luật học, Phó Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 9/2008 đến nay, ông là Tiến sĩ Luật học, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học kiểm sát, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Di Linh