Ông Hoàng Bình Quân: Việt Nam bước vào giai đoạn mới, cao hơn

27/01/2021 18:39

Hiện Đại hội Đảng XIII đã nhận được gần 350 thư điện của các chính Đảng, các nguyên thủ và các tổ chức quốc tế gửi đến chúc mừng.

Ông Hoàng Bình Quân: Việt Nam bước vào giai đoạn mới, cao hơn 1

Ông Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trả lời báo chí quốc tế và trong nước bên lề Đại hội Đảng XIII chiều 27/1

Chiều 27/1, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, ông Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã trả lời báo chí quốc tế và trong nước về đường lối đối ngoại của Việt Nam thời gian tới.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới

Thưa ông, trong văn kiện Đại hội XIII có đề cập về đường lối đối ngoại của Việt Nam và khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam cao hơn nữa trên trường quốc tế, vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Trong văn kiện lần này cũng nói tới chính sách đường lối đối ngoại của Việt Nam, nói gọn là tăng cường song phương và nâng tầm đa phương. Có nghĩa là nỗ lực để làm sao thực chất hơn, hiệu quả hơn các mối quan hệ song phương của Việt Nam. Trong đó làm sao gia tăng sự tin cậy về chính trị.

Củng cố nền tảng hữu nghị và nội hàm hợp tác thực chất hợp tác đạt kết quả cao hơn. Hiện nay Đảng đã có nghị quyết để nâng cao tầm quan hệ đa phương của Việt Nam với tinh thần Việt Nam không chỉ là quốc gia tích cực tham gia các cơ chế đa phương, mà Việt Nam còn phải là quốc gia vừa tích cực nhưng vừa chủ động tham gia các cơ chế đa phương. Trong đó, có việc chủ động nêu ra các sáng kiến đa phương, chủ động tham gia vào các sáng kiến đa phương.

Đây là bước phát triển trong chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Trọng tâm công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Việt Nam là một quốc gia tương đối mở, đường lối đối ngoại của Việt Nam là đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa. Nhưng vấn đề là hiệu quả của chính sách đối ngoại như thế nào.

Thứ nhất, Việt Nam là quốc gia tham gia tới gần 20 FTAs, nghĩa là không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam là rất lớn. Một quốc gia như Việt Nam với mức độ phát triển như Việt Nam là một nỗ lực.

Vấn đề là trong nước phải chuẩn bị thật tốt, chính sách phải hoàn thiện hơn, hạ tầng phải tốt hơn, trong đó có hạ tầng về công nghệ số để tham gia vào các sân chơi của thế giới một cách tự tin và thực chất hơn.

Thứ hai, Việt Nam sẽ nỗ lực cố gắng để thực hiện hiệu quả một cách trách nhiệm các cam kết đối với quốc tế và các thiết chế đa phương. Điều đó nói lên rằng chúng ta tham gia hội nhập quốc tế với chất lượng cao hơn, và làm thế nào để khai thác được sự hợp tác hỗ trợ của quốc tế, cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Tôi cũng xin lưu ý rằng, Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới, tạm gọi 35 năm đổi mới là giai đoạn còn đang khó khăn, chúng ta phải tìm đường xây dựng nên gọi là giai đoạn mở rộng. Còn bây giờ sang giai đoạn cao hơn gọi là giai đoạn mới, làm sao để hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Như vậy sự chuẩn bị những vấn đề ở trong nước rất quan trọng, kể cả đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực đều phải chuẩn bị.

Khi không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam đã mở rộng và thậm chí sẽ mở rộng hơn nữa thì đòi hỏi sự tương thích của chúng ta. Hay nói cách khác, khi vào cùng một hồ bơi chung có người bơi rất giỏi, chúng ta có thể bơi chưa thật giỏi, còn nhiều khó khăn nhưng không còn cách nào khác đó là cái sự nỗ lực phải phát huy tốt sức mạnh nội lực và kết hợp với phát huy hiệu quả, sự hợp tác nguồn lực từ bên ngoài để phấn đấu mục tiêu đến năm 2030, đến năm 2045.

Nói gọn trong một câu đó là “khát vọng phồn vinh của Việt Nam rất lớn”. Điều đó muốn nói rằng hoạt động đối ngoại là thành tố cực kỳ quan trọng để làm nên thành công đó.

Vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước được nâng cao

Trong mấy ngày qua số tin điện của các chính Đảng và bạn bè quốc tế gửi đến Việt Nam tại Đại hội Đảng XIII cao hơn rất nhiều so với số tin điện của Đại hội Đảng XII, điều đó nói lên điều gì, thưa ông?

Đại hội XII có 253 thư điện của các chính Đảng, nguyên thủ các nước, các tổ chức quốc tế chúc mừng đại hội. Nhưng lần này đến nay đã nhận được gần 350 thư điện của các chính Đảng, các nguyên thủ và các tổ chức quốc tế. Tôi tin kết thúc đại hội sẽ đạt trên dưới 400 thư điện.

Đây là con số kỷ lục trong tất cả các lần đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó muốn nói bạn bè quốc tế rất tin cậy, chia sẻ dành cho Việt Nam tình cảm và sự hữu nghị.

Đó là sự động viên rất lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Có nghĩa vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước được nâng cao.

Na Bình