Ông Hoàng Xuân Ánh giữ chức Chủ tịch tỉnh Cao Bằng

02/08/2016 07:28

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Hoàng Xuân Ánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Hoàng Xuân Ánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1518/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ngày 27/5/2015, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn một số chức danh chủ chốt.

Tại kỳ họp này, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 với 48/50 phiếu tán thành.

Ông Hoàng Xuân Ánh sinh năm 1964, dân tộc Tày, quê quán huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Tốt nghiệp đại học Kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Ngoài ra, tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao bằng đối với: Bà Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Trịnh Hữu Khang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Xem thêm video:

Di Linh