Ông Lê Khắc Gia Bảo thay "Bầu Thắng" làm chủ tịch Kienlongbank

27/04/2018 07:58

Trước khi được bầu vào HĐQT Kienlongbank, ông Lê Khắc Gia Bảo là trưởng ban kiểm soát của ngân hàng này.

5. Ông Nguyễn Văn Kiệt  và Ông Mai Hữu T

"Bầu Thắng", nguyên chủ tịch Kienlongbank nhận hoa cảm ơn từ lãnh đạo Kienlongbank tại ĐHCĐ thường niên.

Ngày 26/4, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank - KLB) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2017, Kienlongbank đạt tổng tài sản 37.327 tỷ đồng, tăng 22,58% so với năm 2016; tổng huy động vốn đạt 33.152 tỷ đồng, tăng 25,73%; dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ đồng, tăng 24,89%; lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 0,84%. 

Cổ đông ngân hàng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ dữ trữ bổ sung tăng vốn điều lệ là 3% (từ 3.000 tỷ lên 3.237 tỷ).

Kế hoạch năm 2018, ngân hàng sẽ nâng tổng tài sản lên 44.000 tỷ đồng, tăng 17,9%; tổng huy động vốn đạt 39.500 tỷ đồng, tăng 19%; dư nợ cấp tín dụng đạt 30.206 tỷ đồng, tăng 22,36%; lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng 60%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%; Cổ tức dự kiến 8%.

Kết thúc quý 1/2018 ngân hàng đã đạt tổng tài sản gần 39.400 tỷ, tăng 5,5% so với cuối năm 2017; huy động vốn tăng gần 5,9% và tín dụng tăng 6,9%; lợi nhuận trước thuế gần 74 tỷ đồng. Trong năm 2018, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và khai trương thêm 17 Chi nhánh, Phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch lên 134 điểm. Nguồn để đầu tư mạng lưới một phần lấy từ phàn phát hành tăng vốn điều lệ thêm 237 tỷ.

Tại đại hội lần này, Kienlongbank đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 8 thành viên là bà Trần Tuấn Anh, ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Bùi Thanh Hải, bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, ông Phạm Trần Duy Huyền, ông Mai Hữu Tín, ông Trần Văn Trọng và ông Lê Trung Việt. Ban kiểm soát gồm 3 người là ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Minh và ông Đặng Minh.

Ngay sau đại hội, HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và thống nhất bầu ông Lê Khắc Gia Bảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; ông Mai Hữu Tín và ông Phạm Trần Duy Huyền giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Trước đó, ngay sát ngày tổ chức ĐHCĐ, ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) - chủ tịch Kienlongbank đã có chia sẻ rằng ông quyết định chọn Đồng Tâm Group thay vì Kienlongbank khi Luật các TCTD mới sửa đổi có hiệu lực từ 15/1/2018 yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng không được đảm nhiệm chức vụ ở các doanh nghiệp khác.

YT