Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

13/12/2017 06:22

Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm 31 ủy viên, Ban Bí thư có 4 thành viên.

Ông lê quốc phong tái đắc cử bí thư thứ nhất t.Ư Đoàn

Ông Lê Quốc Phong

Theo đó, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Lương, Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI. Ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979) là người trẻ nhất trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI.

Trước đó, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lấn thứ XI (nhiệm kỳ 2017- 2022) đã bầu 151 người vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Hoài Vũ