Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

09/12/2020 15:56

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư quận ủy Hải Châu được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng 1

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cũng biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Nho Trung.

Đồng thời, HĐND thành phố đã có tờ trình về việc bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Với 45/45 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83%, ông Lương Nguyễn Minh Triết chính thức giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (44 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Trước khi giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, ông từng kinh qua các cương vị Bí thư Thành đoàn TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Hải Châu.

Vĩnh Nhân