Ông Ngô Văn Tuấn trở về làm việc ở Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

12/04/2019 15:22

Sau một thời gian xem xét, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận ông Ngô Văn Tuấn từ Sở Xây dựng về làm chuyên viên của văn phòng.

Ông Ngô Văn Tuấn trở về làm việc ở Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa 1
Ông Ngô Văn Tuấn từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 12/4, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Văn phòng đã tiếp nhận ông Ngô Văn Tuấn về làm công việc cũ ở Ban Chỉ đạo về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hóa.

Như đã đưa tin, ngày 2/4, ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa đã ký Quyết định số 1734/QĐ-SXD hủy bỏ Quyết định số 1656/QĐ-SXD ngày 29/3/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Xây dựng đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Cũng theo ông Việt, trước khi ra Quyết định hủy bỏ việc bổ nhiệm, Ban giám đốc đã nhận được đơn xin chuyển công tác của ông Ngô Văn Tuấn vào chiều 2/4. Lý do trong đơn ông Ngô Văn Tuấn có nêu:...Do ảnh hưởng từ dư luận quá lớn những ngày vừa qua về chức vụ Chánh Văn phòng Sở Xây dựng nên tôi viết đơn này kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND và lãnh đạo Sở Xây dựng cho phép tôi được chuyển công tác về lại Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở tỉnh để yên tâm công tác.

Trước đó, ngày 13/3, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có công văn số 1252/SXD-VP gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin chủ trương tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ, công chức đối với ông Ngô Văn Tuấn. Ông Ngô Văn Tuấn đã được bổ sung đưa vào quy hoạch cấp trưởng phòng giai đoạn 2015 - 2020 tại Sở Xây dựng. Do đang khuyết chức danh Chánh văn phòng Sở nên Ban Giám đốc Sở Xây dựng đã họp và xét thấy ông Ngô Văn Tuấn đã có nhiều kinh nghiệm công tác, có thể đảm nhiệm chức danh Chánh văn phòng sở này.

Sau khi có ý kiến tham mưu của Sở Nội vụ tại công văn số 415/SNV-TCCB ngày 19/3 thì ngày 21/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng đã ký văn bản số 3227/UBND-THKH đồng ý cho Sở Xây dựng tiếp nhận ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên thường trực, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hóa về công tác tại Sở Xây dựng. Việc bổ nhiệm, bố trí sắp xếp vị trí việc làm cho ông Ngô Văn Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, ông Ngô Văn Tuấn từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng rồi lên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi có kết luận Ban Bí thư Trung ương, ngày 18/1/2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phúc Tuấn