Ông Nguyễn Danh Lương không còn là Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ Vietcombank

02/11/2017 09:58

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo về nhân sự cấp cao.

Ông nguyễn danh lương không còn là uỷ viên hĐqt, phó tgĐ vietcombank

Ông Nguyễn Danh Lương không còn là Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ Vietcombank kể từ ngày 1/11/2017

Vietcombank cho biết, ngày 31/10, ngân hàng này đã nhận được quyết định số 1792/QĐ-NHNN ngày 23/8/2017 của Thống đốc NHNN về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm của ông Nguyễn Danh Lương – Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Vietcombank.

Theo đó, kể từ ngày 1/11, ông Nguyễn Danh Lương không còn là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Vietcombank.

HĐQT Vietcombank cho biết sẽ báo cáo Đại hội cổ đông nội dung này trong kỳ đại hội gần nhất.

Ông Nguyễn Danh Lương sinh ngày 9/10/1957, là TS kinh tế tại Học viện Ngân hàng. Ông Lương có 30 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng kể từ năm 1987 sau khi công tác trong ngành quân đội.

Sự nghiệp và kinh nghiệm trong ngành ngân hàng của ông Lương gắn liền với Vietcombank. Vị trí thành viên HĐQT được ông nắm giữ kể từ tháng 4/2012.

C.Sơn