Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng TT&TT

24/10/2018 09:25

Có 430/472 ĐBQH có mặt bỏ phiếu tán thành phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng TT&TT 1

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng TT&TT

Sáng 24/10, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng bằng bỏ phiếu kín. 

Kết quả kiểm phiếu cho thấy có 430/472 ĐBQH có mặt tán thành việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT. Có 461/469 ĐBQH có mặt tán thành thông qua Nghị quyết (chiếm 95,05%).

Trước đó một ngày, có 473/477 ĐBQH có mặt đã bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Ngày 25/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 900/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ Chính trị trước đó cũng có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Năm 1979, ông thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự, khóa 14. Sau một năm học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự đạt kết quả xuất sắc, ông được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (trước đây), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 1995, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ các vị trí trợ lý kỹ thuật, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển. Đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội. Cho đến năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Viettel.

Sau đó khoảng bốn năm, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Viettel. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2012.

Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 12 của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 14/6/2018, Thủ tướng có quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel.

Tới tháng 7/2018, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 25/7/2018, Thủ tướng đã quyết định giao quyền Bộ trưởng TT&TT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Hoài Vũ - Thanh Bình