Ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức thôi giữ chức Thủ tướng

06/04/2016 14:48

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức thôi giữ chức Thủ tướng 1

Ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức thôi giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Sáng nay (6/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Tờ trình nêu rõ: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII, ông Nguyễn Tấn Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Chiều cùng ngày, sau khi nghe báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thông báo kết quả kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết, có 84,61% đại biểu tán thành việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức thôi giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ cũng được Quốc hội thông qua ngay sau đó với tỷ lệ phiếu thuận đạt 87,04%.

Ông Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949), quê ở Cà Mau.

Trình độ học vấn: Cử nhân LuậtLý luận chính trị Cao cấp.

Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa: X, XI, XII, XIIIlà Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: VI, VII, VIII, IX, X, XIlà Ủy viên Bộ Chính trị các khóa: VIII, IX, X, XI.

Từ tháng 7/2006 đến nay là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. 

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và đảm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (đến tháng 1-2013); phụ trách Đảng ủy công an Trung ương (đến tháng 8-2011). Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo dục; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển Công nghiệp quốc phòng; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển Công nghệ thông tin quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranhTrưởng Tiểu ban xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) trình Đại hội XI của Đảng.

H.Thu - T.Bình