Ông Nguyễn Văn Huyện làm Bí thư Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN

26/06/2015 17:37

Đảng bộ Tổng cục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ông nguyễn văn huyện làm bí thư Đảng bộ tổng cục Đường bộ vn
Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, có 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 900 đảng viên hoạt động trên cả nước. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Tổng cục đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng cục cũng đã trực tiếp tham mưu với lãnh đạo Bộ trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực GTVT.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung các giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của chủ thể tham gia dự án, xã hội hóa công tác bảo trì đường bộ để phát triển giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, đã chủ động, kịp thời công khai cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các hoạt động trọng tâm của ngành Đường bộ tạo được sự đồng thuận cao  của doanh nghiệp và người dân về các vấn đề được xã hội quan tâm như: huy động, quản lý, sử dụng Qũy Bảo trì Đường bộ; công tác kiểm soát tải trọng xe và đảm bảo trật tự ATGT...

Về công tác xây dựng Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục, các chi, Đảng bộ trực thuộc đã chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ đặc biệt là trong việc tiếp dân, kiểm tra an toàn giao thông trên tuyến, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt… Đảng ủy Tổng cục 5 năm liền đều được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Ông nguyễn văn huyện làm bí thư Đảng bộ tổng cục Đường bộ vn
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tặng hoa chúc mừng BCH khóa II Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh tầm quan trọng của GTVT nói chung và đường bộ nói riêng trong sự phát triển của đất nước. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần cụ thể hóa các Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Tổng cục và Đảng bộ cấp trên đề ra, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện công khai, minh bạch, nghiêm túc trong công việc, thay đổi tư duy, tạo cơ chế để xã hội hóa phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 5 năm tới là duy trì sự ổn định, bền vững các mục tiêu “Giảm tai nạn giao thông - Không còn xe quá tải”, “Giao thông thông suốt, êm thuận”, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các Đề án đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ - vật liệu mới trong các lĩnh vực của Tổng cục, triệt để cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo sự hài lòng cao nhất của người dân và doanh nghiệp.

Trong công tác Đảng, Đảng bộ Tổng cục xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 24 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa II. Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trần Duy