Ông Nguyễn Văn Sửu thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành UBND TP Hà Nội

12/08/2020 21:35

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của UBND thành phố.

Ông Nguyễn Văn Sửu thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành UBND TP Hà Nội 1
Ông Nguyễn Văn Sửu được giao phụ trách UBND TP Hà Nội

Thành uỷ Hà Nội vừa có thông báo về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội

Theo đó, căn cứ Quyết định số 2294-QĐNS/TW ngày 11/8/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2016-2021); Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND và UBND thành phố Hà Nội trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác; Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thống nhất phân công ông Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND và UBND Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội.

Phân công ông Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung là Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Phùng Đô