Ông Nguyễn Xuân Anh không dự họp "HĐND với cử tri" Đà Nẵng

14/11/2017 08:37

Về mặt chức vụ, hiện tại ông Nguyễn Xuân Anh vẫn là chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng...

Ông nguyễn xuân anh không dự họp "hĐnd với cử tri" Đà nẵng

Chương trình "HĐND với cử tri" của Đà Nẵng sáng nay không có sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Anh

Chương trình “HĐND với cử tri” có sự tham dự của Thường trực Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cùng các lãnh đạo sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn TP... Chương trình không có sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Anh. Hiện tại về mặt chức vụ, ông Xuân Anh vẫn là Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Nội dung chương trình sẽ tập trung giải trình kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực HĐND TP trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghe giải trình kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại chương trình. Giải trình về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Được biết, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến về vấn đề nhân sự của TP Đà Nẵng. Trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh trong thời gian tới. 

Vĩnh Nhân