Ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội khóa XV đề cử bầu làm Chủ tịch nước

24/07/2021 16:57

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã trình danh sách đề cử để Quốc hội khóa XV bầu Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều nay (24/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã trình danh sách đề cử để Quốc hội khóa XV bầu Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Theo chương trình, chiều nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội khóa XV đề cử bầu làm Chủ tịch nước 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 3/2021

Sáng 26/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và buổi lễ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV vào tháng 3/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một Thủ tướng đương nhiệm làm Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê quán Quảng Nam, là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Quảng Nam-Đà Nẵng và Trung ương: Là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam các khóa VIII, IX; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa VI, VII.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy rồi Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Phùng Đô