Ông Phạm Dũng làm Chủ tịch HĐQT Cienco 1

29/04/2014 18:05

Sáng nay (29/4), Tổng công ty XDCTGT 1 tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất và bầu ông Phạm Dũng làm Chủ tịch HĐQT. Đây là CIENCO đầu tiên của Bộ GTVT tổ chức đại hội cổ đông sau CPH.  

Ông phạm dũng làm chủ tịch hĐqt cienco 1
CIENCO1 là Tổng công ty XDCTGT tổ chức đại hội cổ đông sớm nhất

Theo Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 6/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH), Tổng công ty XDCTGT 1 (CIENCO1) sẽ tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định. Tổng công ty hoạt động theo hình thức CPH, kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, vốn điều lệ của CIENCO1 được xác định là 700 tỷ đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 70 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, nhà nước nắm giữ 24,5 triệu cổ phần (chiếm 35% vốn điều lệ); Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp  hơn 1,2 triệu cổ phần (chiếm 1,77% vốn điều lệ); Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 6.376.400 cổ phần (chiếm 9,11% vốn điều lệ); Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 21,7 triệu cổ phần (chiếm 31% vốn điều lệ); Bán đấu giá công khai 16.183.500 cổ phần (chiếm 23,12% vốn điều lệ).

Ông phạm dũng làm chủ tịch hĐqt cienco 1
Bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát

Tại cuộc họp đại hội cổ đông sáng nay, các cổ đông của CIENCO1 đã nhất trí thông qua Điều lệ hoạt động của Tổng công ty; Kế hoạch kinh doanh trong 3 năm (2013 - 2016); Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2014; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2014; Chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ông phạm dũng làm chủ tịch hĐqt cienco 1
Các thành viên HĐQT mới của CIENCO1 ra mắt đại hội

Đặc biệt, đại hội đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019. Theo kết quả phiếu bầu của 5 ứng cử thành viên HĐQT, ông Phạm Dũng được 138,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tín nhiệm, Ông Cấn Hồng Lai đạt tỷ lệ 126,34%; Ông Nguyễn Ngọc Hòa đạt 108,63%; Ông Nguyễn Văn Bảo đạt 97,30%; Ông Phạm Việt Khoa đạt 29,29%.

Ông phạm dũng làm chủ tịch hĐqt cienco 1
Ông Phạm Dũng được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT CIENCO1

Sau khi ra mắt HĐQT hoạt động theo mô hình mới, các thành viên đã thống nhất bầu ông Phạm Dũng – Nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty làm Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Giám đốc Công ty xây dựng 123 được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông phạm dũng làm chủ tịch hĐqt cienco 1
Ra mắt Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Long cũng được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban kiêm soát.

Đến dự và phát biểu tại đại hội cổ đông CIENCO1, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên đã ghi nhận sự nỗ lực và chúc mừng Tổng công ty đã CPH thành công. Thứ trưởng hy vọng, sau CPH, CIENCO1 sẽ có một bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn.

Đức Thắng – Tiến Mạnh