Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

06/05/2021 13:57

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định 1

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 6/5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; điều động, phân công ông Phạm Gia Túc tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Túc được thay phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định thay ông Đoàn Hồng Phong vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965; quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, ông Phạm Gia Túc từng đảm nhận các chức vụ như: Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (trước tháng 3/2014); Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 (từ tháng 3/2014 - 12/2017); Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương (từ tháng 12/2017).

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Phùng Đô