Ông Phạm Minh Nhựt giữ chức chủ tịch BCCI

10/04/2017 20:14

Tại đại hội cổ đông BCCI, ông Phạm Minh Nhựt được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Keyword đầu tiên có dấu

BCCI không chia cổ tức trong năm 2016 để dồn vốn vào đầu tư

Ngày 10/4, tại TP.HCM, Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tại đại hội nhiều cổ đông thắc mắc trước những biến động về nhân sự khi Công ty CP nhà Khang Điền tham gia vào BCCI. Hội đồng quản trị BCI cho rằng, công ty này đang hoạt động theo mô hình "công ty mẹ - con" và nhân sự cao cấp được Khang Điền tăng cường vào ban điều hành nhằm tái cơ cấu cho BCI để có thể hoạt động tốt nhất.

Tại đại hội, cổ đông BCI thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016. Theo đó, BCI đã đạt 1.071 tỷ đồng doanh thu, tương đương tăng 155% so với kế hoạch năm 2016. Kế hoạch của năm 2017, BCI đặt mục tiêu doanh thu 410 tỷ đồng, lãi ròng 110 tỷ đồng và mức cổ tức là 10% của BCCI cũng được thông qua. 

Tại đại hội cũng đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước của ông Trần Ngọc Henri và ông Nguyễn Đình Bảo theo nguyện vọng cá nhân. Thay vào đó, đại hội cũng bầu ông Phạm Minh Nhựt làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty BCCI. Được biết từ 9/2015 ông Phạm Minh Nhựt, là thành viên HĐQT BCCI, kiêm phó tổng giám đốc BCCI. Trước đó ông Nhựt từng giữ nhiều vị trí qua các công ty như Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Đại Phúc, Công ty cổ phần Trung Nguyên, công ty Vĩnh Tường...

Yên Trang