Ông Phạm Văn Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

25/11/2022 15:24

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý để ông Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Phạm Văn Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh 1

Ông Phạm Văn Thành

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Trước đó, ngày 26/8, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành với hình thức cảnh cáo.

Ông Thành bị kỷ luật cảnh cáo trong thời gian làm Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều.

Lý do cảnh cáo là ông Thành vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND TX Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á...

Trước đó, Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, một số ủy viên, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban, cơ quan của TX Đông Triều đã bị các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật do có vi phạm liên quan đến nội dung này.

Nhóm PV miền Bắc