Ông Phạm Viết Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

25/09/2020 14:10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ông Phạm Viết Thanh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Phạm Viết Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu 1
Toàn cảnh buổi làm việc sáng 25/9 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII

Sáng 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ ba. Đại hội đã nghe công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, tại phiên họp, Ban Chấp hành đã bầu 15 thành viên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nguyễn Thị Yến, ông Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Võ Văn Dũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Ông Phạm Viết Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu 2
Bí Thứ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, Bí thư Phạm Viết Thanh hứa luôn giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương vì chỉ có đoàn kết mới tạo thêm sức mạnh.

“Chỉ có dân chủ mới tạo trí tuệ và tư duy chia sẻ, sự thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn phát huy yếu tố tích cực, sáng tạo và trách nhiệm của từng thành viên, quy tụ trí tuệ của tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Đồng thời, luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, phấn đấu giữ vững danh hiệu cao quý người đảng viên Cộng sản”, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh chia sẻ.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh cũng bày tỏ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; sự góp ý, giám sát của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Viết Thanh, sinh năm 1962, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Thanh từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines.

Tháng 4/2016, ông Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Đến tháng 3/2019, ông Thanh được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Đến ngày 30/7/2020, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại hội lần này cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII; Nghị quyết Đại hội; thảo luận thống nhất Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng. Bên cạnh đó, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới; đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025….

Trên cơ sở thống nhất về quan điểm, định hướng trên, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, với quyết tâm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người". Đây là mục tiêu được xác định trên cơ sở tổng kết thực tiễn một cách toàn diện, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và những dự báo tình hình trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới.

Trong nhiệm kỳ tới, Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển “bốn trụ cột” kinh tế là công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vốn là thế mạnh của địa phương và được kỳ vọng sẽ giúp Bà Rịa-Vũng Tàu bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII gồm 48 đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để gánh vác nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển. Trong đó có, 17 người lần đầu tiên tham gia Ban Chấp hành, còn lại tái cử; Ban Chấp hành có cơ cấu tỷ lệ nữ là 16,6%, tỷ lệ độ tuổi bình quân là 48,11 (giảm 1,3 tuổi so với khóa trước).

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, cùng với 2 đại biểu đương nhiên là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, Trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn có nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước được đòi hỏi chúng ta phải có sự chủ động, quyết tâm ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ mới; phải nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó với Nhân dân; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mai Huyên