Ông Putin bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga

11/09/2021 09:03

Ông Alexander Chupriyan sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm người đứng đầu tạm thời của Bộ Tình trạng khẩn cấp. Đây người thay thế tướng Yevgeny Zinichev là ông Alexander Chupriyan.

Sau cái chết thương tâm của Bộ trưởng Yevgeny Zinichev, ông Aleksandr Chupriyan trở thành người đứng đầu tạm quyền của Bộ trên.

Ông Putin bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga 1

Ông Aleksandr Chupriyan.

Thông tin từ tài liệu trên cổng thông tin pháp lý nói rằng ông Chupriyan sẽ tạm thời hoàn thành các nhiệm vụ của Tướng Yevgeny Zinichev để lại.

Sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin có hiệu lực kể từ khi được ký.

Trước khi được giao quyền Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga, ông Alexander Chupriyan là Thứ trưởng Bộ các Tình trạng Khẩn cấp từ năm 2006.

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2018, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, ông Alexander Chupriyan được bổ nhiệm làm Phó Bộ trưởng thứ nhất.

Ông Chupriyan cũng là Chủ tịch của Liên đoàn thể thao quốc tế về lính cứu hỏa và cứu hộ.

Hòa Bình