Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Tổng Bí thư

25/10/2017 12:13

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

Ông Tập Cận Bình (ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Tân Hoa xã, sáng 25/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư.

Các Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tục bầu ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

Ông Lý Khắc Cường

Theo kết quả mới được công bố, Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc gồm 7 người là các ông: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Hàn Chính, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Uông Dương.

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

7 người trong Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc 

Ông Tập Cận Bình cũng được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Các ông Hứa Kỳ Lượng​ và Trương Hữu Hiệp cùng được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

Ông Uông Dương

Trong khi đó, ông Triệu Lạc Tế được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

Ông Lật Chiến Thư

Sau khi kết thúc phiên họp, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình và các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã gặp gỡ báo chí.

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

Ông Triệu Lạc Tế

Nhân sự kiện này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp."

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Trước đó, hôm 24/10, tại phiên bế mạc Đại hội 19, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 204 ủy viên chính thức và 172 ủy viên dự khuyết; bầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

Ông Hàn Chính

Ông Tập Cận Bình, sinh năm 1953, năm nay 64 tuổi là người gốc Thiểm Tây. Ông Tập tốt nghiệp chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng Học viện Xã hội Nhân văn Đại học Thanh Hoa, Tiến sỹ Luật.

Ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư

Ông Vương Hộ Ninh

Ông Tập Cận Bình gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chiết Giang; Bí thư Thành ủy Thượng Hải...

Lê Cường