Ông Tập tuyên bố sẵn sàng làm việc với các nước thích Vành đai và Con đường

20/04/2021 14:36

Trung Quốc kêu gọi xây dựng Sáng kiến Vành đai và Con đường hướng tới giảm nghèo, tăng trưởng.

Ông tập tuyên bố sẵn sàng làm việc với các nước thích vành đai và con đường

Ông Tập Cận Bình - ảnh tư liệu.

Theo Tân Hoa xã, ngày 20/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ làm việc với tất cả các bên sẵn sàng tham gia xây dựng Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) thành một con đường hướng tới giảm đói nghèo và tăng trưởng kinh tế.

Nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã tuyên bố như trên trong bài phát biểu quan trọng qua video tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao châu Á 2021.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trích dẫn một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết, đến năm 2030, các dự án Vành đai và Con đường có thể giúp đưa 7,6 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực và 32 triệu người khỏi mức nghèo vừa phải trên toàn thế giới.

“Chúng tôi sẽ hành động trên tinh thần cởi mở và hòa nhập khi làm việc với tất cả các bên sẵn sàng tham gia xây dựng BRI thành một con đường để xóa đói giảm nghèo và hướng đến tăng trưởng, góp phần tích cực vào sự thịnh vượng chung của nhân loại” - ông Tập Cận Bình nói.

Thu Thảo