Thứ Bảy, 23/11/2019 09:32:13 Hotline: 0901 514 799

Ông Tất Thành Cang có chức danh mới

30/03/2019 18:08

Ông Tất Thành Cang có thêm chức danh mới là Phó ban chỉ đạo công trình "Lịch sử TP.HCM".

Keyword đầu tiên có dấu
Ông Tất Thành Cang

Ngày 30/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X khai mạc Hội nghị lần thứ 26. Các đại biểu sẽ thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2019. Từ đây Hội nghị sẽ đánh giá về khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 24 quận huyện, 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh và kết quả thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Hội nghị cũng thảo luận để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp trọng tâm của thành phố, sở ngành, quận huyện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hội nghị sẽ xem xét báo cáo thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) tính đến hết quý 1/2019. Hội nghị cũng công bố chương trình giám sát, thanh tra, kiểm tra của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn TP.HCM.

Cùng đó là chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019. Đặc biệt, hội nghị thảo luận về chương trình các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI từ tháng 4 đến tháng 11/2020.

Ngoài ra, một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần này là thảo luận kế hoạch về công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại hội nghị này chức danh mới nhất của ông Tất Thành Cang được niêm yết công khai tại kiôt thông tin. Theo đó, ông Tất Thành Cang làm Phó ban chỉ đạo công trình "Lịch sử TP.HCM".

Hiện nay, Thành ủy TP.HCM đang đặt hàng Hội Lịch sử TP.HCM làm một công trình nghiên cứu lịch sử TP.HCM gồm các giáo sư, nhà khoa học tham gia thực hiện. Khi công trình hoàn thành, ban này sẽ thành lập hội đồng thẩm định bổ sung. Trước đây, khi còn là Phó bí thư thường trực thành ủy, ông Tất Thành Cang được giao làm Trưởng ban.

Trước đó, ngày 26/12/2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Nga Sơn