Ông Trần Anh Tuấn thay ông Trần Bắc Hà điều hành HĐQT BIDV

02/09/2016 10:09

Ông Trần Anh Tuấn thay ông Trần Bắc Hà điều hành Hội đồng quản trị BIDV từ 1/9/2016.

Ông trần anh tuấn thay ông trần bắc hà điều hành hĐqt bidv

Ông Trần Anh Tuấn thay ông Trần Bắc Hà điều hành HĐQT BIDV từ 1/9/2016

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ngày 1/9 đã có Công văn số 2651/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nội dung công văn công bố thông tin ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sinh năm 1956, sẽ nghỉ hưu theo đúng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2016.

Người được giao phụ trách điều hành hoạt động của hội đồng quản trị BIDV kể từ 1/9/2016 là ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV.

Ông Tuấn sẽ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV thay cho ông Trần Bắc Hà.

Ông Trần Anh Tuấn sinh năm 1958 và làm việc tại BIDV từ năm 1981 tại các vị trí: Giám đốc Chi nhánh BIDV tại Gia Lai - Kon Tum, Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Từ tháng 1/2008-4/2012, ông Tuấn đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc BIDV.

Từ năm 2012, ông Tuấn đảm nhận vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV.

C.Sơn