Ông Trần Đăng Tuấn được 15,66% phiếu tín nhiệm tại hội nghị hiệp thương

19/04/2016 14:53

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, nhà báo Trần Đăng Tuấn chỉ được 13/86 người tín nhiệm (tỉ lệ 15.66%).

Ông trần Đăng tuấn được 15,66% phiếu tín nhiệm tại hội nghị hiệp thương

Nhà báo Trần Đăng Tuấn chỉ được 15,66% cử tri tại Hội nghị Hiệp thương lần 3 tín nhiệm

Theo kết quả được công bố tại cuộc giao ban  báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay, Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba về việc lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 15/4 đã tập trung thảo luận về tiêu chuẩn đại biểu, số lượng người ứng cử, thành phần cơ cấu, tín nhiệm của cử tri trong tổng số 87 người đã được thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng của ĐBQH tại Hội nghị Hiệp thuơng lần thứ hai.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN (MTTQVN) Thành phố Hà Nội cho biết, Hội nghị đã biểu quyết đưa ra ngoài danh sách 15 người đã có đơn xin rút và 29 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu. Như vậy, số người ứng cử ĐBQH khoá XIV còn lại 43 người trong danh sách.

Hội nghị tiếp tục biểu quyết để lựa chọn 38 trong số 43 người vào danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XIV. Kết quả biểu quyết lựa chọn trong 43 người.

Cụ thể, có 34 người đạt tỷ lệ 100%; 4 người đạt tỷ lệ từ 96-98,8%; có 5 người đạt tín nhiệm thấp dưới 50% (trong đó có 1 người đạt 15,66%; 1 người đạt 2,4%; 3 người đạt 0%).

Trong số 5 người này có nhà báo Trần Đăng Tuấn, ông có 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm, nhưng tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, ông chỉ được 13/86 người tín nhiệm (15.66%).

Trả lời tại họp báo chiều 19/4, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UB MTTQVN Thành phố Hà Nội cho biết, "Theo quy định, hình thức bỏ phiếu lựa chọn ứng viên vào danh sách ứng cử sẽ do Hội nghị hiệp thương quyết định là bỏ phiếu kín hay giơ tay biểu quyết. Lần này, hội nghị hiệp thương đã thống nhất chọn hình thức giơ tay biểu quyết".

Được biết thành phần tham gia hội nghị hiệp thương lần thứ ba gồm các thành viên trong Ban thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội, đại diện 47 tổ chức thành viên của UB MTTQVN TP.Hà Nội, đại diện ban thường trực Ủy ban MTTQVN của 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy ban bầu cử thành phố, đại diện thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội...

Chủ trì hội nghị là ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội.  

Cũng theo báo cáo tại cuộc họp báo, có 16 người tự ứng cử là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (chiếm 42,10% người tự ứng cử); có 11 người  là thạc sỹ (chiếm 28,95%); có 11 người có trình độ đại học (chiếm 28,95%) .

Về cơ cấu, có 15 người (39,47%) là nữ; có 2 người là dân tộc Mường (chiếm 5,26%); Người trẻ dưới 40 tuổi có 3 người (đạt 7,89%), người ngoài Đảng chiếm 7,89% (3 người); và có 5 người tái cử (chiếm 13,16%).

Anh Thư