Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư

01/08/2017 18:48

Do ông Đinh Thế Huynh đang trị bệnh, ông Trần Quốc Vượng được phân công tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư 1

Ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm uỷ ban Kiểm tra T.Ư được phân công tham gia Thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh trị bệnh.

Văn phòng T.Ư Đảng vừa có thông báo phân công Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng tham gia công việc Thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư trị bệnh.

Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Văn Nên ngày 30/7/2017 đã ký Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Theo thông báo, tại phiên họp ngày 28/7/2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức T.Ư về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư (Tờ trình số 150-TTr/BTCTW, ngày 28/7/2017), Bộ Chính trị đã quyết định: Trong thời gian Uỷ viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh, phân công Uỷ viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 1/8/2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Ông có học vị Thạc sĩ Luật.

Tháng 11/2006, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao. Từ năm 2007, ông giữ chức Viện trưởng Viện VKSND tối cao.

Từ tháng 7/2011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng T.Ư Đảng. Tháng 5/ 2013 tại Hội nghị lần thứ 7 khoá XI, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Tháng 1/2016, Tại ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng, được T.Ư bầu vào Bộ chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư. Ngày 4/2/2016, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư.

Ông là ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa X, XI, XII; và là ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, ĐBQH các khoá XII (tỉnh Lai Châu), XIII (tỉnh Tiền Giang), XIV (tỉnh Yên Bái).

Hoài Vũ