Ông Trần Quốc Vượng thôi Chủ nhiệm UBKTTƯ, ông Trần Cẩm Tú lên thay

09/05/2018 16:03

T.Ư Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng thôi chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ông trần quốc vượng thôi chủ nhiệm ubkttƯ, ông trần cẩm tú lên thay

Ông Trần Cẩm Tú

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII diễn ra ngày 9/5, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp

Tại phiên làm việc này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để Uỷ viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Ông Tú cũng được thống nhất bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê ở Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ông Hiện là Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4/2006), ông được bầu là Ủy viên T.Ư dự khuyết. Thời điểm đó, ông đang là Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tháng 1/2009, ông được Hội nghị T.Ư 9 khoá X bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hai năm sau, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (phụ trách Vụ Nghiên cứu và phụ trách tuyên truyền).

Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 1/2015, Hội nghị T.Ư 10 khoá XI, ông lại được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Một năm sau, ông được bầu giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hoài Thu