Ông Trump, ông Kim nói gì trước và sau hủy ký Tuyên bố chung?

01/03/2019 20:36

Infographic: Diễn biến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 xoay chuyển bất ngờ sau phiên đàm phán song phương mở rộng. Điều gì đã xảy ra?

.