Ông Vũ Hồng Bắc là tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

10/12/2015 18:59

Ông Vũ Hồng Bắc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Vũ Hồng Bắc là tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên 1
Ông Vũ Hồng Bắc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Trong các ngày từ 8 đến 10/12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII đã họp, thông qua một số nghị quyết và kiện toàn các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, các đại biểu HĐND đã bầu ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016; ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ giữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Vũ Hồng Bắc sinh ngày 11/3/1961 tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình); là Kỹ sư nông nghiệp, Thạc sĩ chính trị học. Ông Bắc từng là Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XI. 

Ngày 28/10/2015, ông Vũ Hồng Bắc được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Khắc Lâm Bí thư Thành ủy thành phố Sông Công giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 với các mục tiêu như duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm hộ nghèo...

Trong năm 2016, Thái Nguyên tập chung các nhiệm vụ chủ yếu như chú trọng phát triển công nghiệp, xây dựng, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới...

Lê Huyên (Tổng hợp)