Ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm sai nhiều trường hợp tại Bộ Công thương

08/03/2017 21:37

Theo kết luận thanh tra, thời làm Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm sai nhiều trường hợp.

Ông vũ huy hoàng bổ nhiệm sai nhiều trường hợp tại bộ công thương

Ông Vũ Huy Hoàng.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công thương giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016.

Theo đó, trong gia đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công thương khi ấy là ông Vũ Huy Hoàng đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp (năm 2015 có 63 trường hợp, năm 2016 có 34 trường hợp); bổ nhiệm ngang cấp 10 trường hợp và bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 1 trường hợp.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, từ năm 2011 - 2014, ông Vũ Huy Hoàng đã quyết định bổ nhiệm 248 trường hợp.

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ Nội vụ, đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm tại Bộ Công thương trong giai đoạn thanh tra đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều trường hợp sai phạm.

Cụ thể, có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu (quá 2 tháng và 8 tháng). 

Đồng thời, tại thời điểm bổ nhiệm còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị, 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, 3 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ, 4 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước, 1 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và không có bản đánh giá, nhận xét của nơi cư trú.

Ngoài ra còn có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. 

Trong đó có 1 trường hợp được nâng ngạch từ ngạch nhân viên kỹ thuật lên ngạch chuyên viên không qua kỳ thi nâng ngạch. Bên cạnh đó, hồ sơ của 1 trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Có 4 trường hợp thời điểm tiến hành quy trình bổ nhiệm lại chậm từ 45 đến 107 ngày, trong đó có 3 trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm từ 7 đến 76 ngày là không đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ngoài các trường hợp nêu trên, trong giai đoạn thanh tra, ông Hoàng còn bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhưng Bộ Công thương hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh vì ông đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2015. Mặt khác các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Cũng trong giai đoạn thanh tra, ông Hoàng bổ nhiệm 7 trường hợp cấp phó vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật; thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định khác có liên quan ...

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ; xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Anh Thư