PAPI 2018: Tham nhũng cấp xã, phường đã giảm trong 3 năm qua?

02/04/2019 12:18

Khảo sát PAPI 2018 cho thấy, gần 60% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp xã, phường giảm trong 3 năm qua.

PAPI 2018: Tham nhũng cấp xã, phường đã giảm trong 3 năm qua? 1
Khảo sát PAPI 2018 cho thấy, gần 60% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp xã, phường giảm trong 3 năm qua

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI 2018) đã được công bố trong sáng 2/4.

Kết quả phân tích dữ liệu PAPI năm 2018 cho thấy, gần 60% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp xã, phường giảm trong 3 năm qua. Trong khi đó, tỷ lệ này ở cấp quốc gia thấp hơn (50%). Tuy nhiên, người dân cho rằng vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, “vòi vĩnh” trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng không giảm. Người dân phải “lót tay” để có việc làm trong khu vực Nhà nước. Do đó, tham nhũng vẫn là một trong 3 mối quan ngại hàng đầu của công chúng.

Đây là năm thứ 10 báo cáo PAPI được thực hiện tại Việt Nam với việc khảo sát hơn 14.000 người ở 63 tỉnh để đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong năm vừa qua. So với những năm trước, PAPI 2018 thêm 2 hai chỉ số nội dung mới gồm quản trị môi trường và quản trị điện tử (cùng với 6 chỉ số: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công; và cung ứng dịch vụ công).

Theo Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (CECODES), khi được hỏi về những vẫn đề hệ trong nhất trong năm 2018 cần Nhà nước tập trung giải quyết, đói nghèo tiếp tục là vấn đề được niều người lựa chọn nhất (25% số người được hỏi). Tuy nhiên, khi so sánh kết quả khảo sát câu hỏi này của năm 2018 với các năm trước, mối quan ngại về tham nhũng, tăng trưởng kinh tế, an ninh-trật tự và chất lượng giáo dục lại có tỷ lệ gia tăng nhiều hơn. Đặc biệt so với kết quả 2015, mối quan ngại về môi trường năm 2018 đã gia tăng đột biến.

“Kết quả khảo sát Papi 2018 cho thấy, đa số người dân ủng hộ bảo vệ môi trường cho dù phải hy sinh tăng trưởng kinh tế. Hơn 50% số người được hỏi cho rằng chất lượng nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt hiện nay kém hơn 3 năm trước", ông Giang nhấn mạnh.

Phát hiện nghiên cứu PAPI 2018 cho thấy, người dân không hài lòng với hiệu quả quản trị môi trường ở địa phương năm 2018. Điểm các tỉnh/thành phố chỉ đạt dưới mức trung bình, dao động từ 3,54 đến 6,74 điểm (trên thang điểm từ 1 đến 10). Đáng chú ý, 3 thành phố trực thuộc T.Ư gồm Hải phòng, Tp. HCM và Hà Nội đều thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất. Riêng về nội dung chất lượng nguồn nước, Đồng Tháp đạt 1,83 điểm trong khi Bắc Ninh chỉ đạt 0,34 điểm.

Hoàng Ngân