PCC1 sắp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1 Group)

15/05/2021 16:37

PCC1 thống nhất trả cổ tức năm 2020 là 20% và thông qua kế hoạch đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1 Group).

pcc1 sắp đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn pc1 (pc1 group)

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PCC1 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021.

Lợi nhuận đạt 544 tỷ đồng

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 được tổ chức mới đây (24/4), ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) cho biết, trong bối cảnh chung, năm 2020, nền kinh tế gặp khó khăn do tác động nặng nề kéo dài của đại dịch Covid 19. Đại dịch ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án trong lĩnh vực đầu tư năng lượng và bất động sản vốn là các lĩnh vực có thế mạnh của PCC1 thì công ty vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan.

Tổng doanh thu năm 2020 ghi nhận đạt 6.679 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 544 tỷ đồng, tương đương 116%, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu là 8,15%. Trên cơ sở kết quả kinh doanh tích cực này, phương án trả cổ tức năm 2020 theo đề xuất tại tờ trình của HĐQT PCC1 là 20%/vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua. Hình thức chi trả bằng cổ phiếu với thời gian hoàn thành không muộn hơn quý IV/2021. Mức đề xuất này của HĐQT PCC1 cao hơn so với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2020 thông qua là 15%. Lý do được HĐQT PCC1 đưa ra cho đề xuất là do lợi nhuận năm 2020 đạt vượt kế hoạch mục tiêu năm đã đặt ra với mức đạt tương đương 116% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, phương án phát hành cổ phiếu mới và bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP cũng được HĐQT PCC1 trình ĐHCĐ 2021 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương 3% tổng số lượng cổ phiếu PCC1 đang lưu hành.

Đổi tên thành PC1 Group

Trước những cơ hội, thách thức đan xen trong năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 phù hợp với thực tế thị trường cũng như chiến lược phát triển của Công ty. Theo đó, mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 dự kiến đạt 8.003 tỷ đồng, tương đương 120% kế hoạch năm 2021, lợi nhuận sau thuế dự kiến 513 tỷ đồng, đạt tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 6,38% đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua.

Năm 2021, PCC1 sẽ tập trung đầu tư mảng cốt lõi là phát triển năng lượng và các dự án bất động sản có nhiều tiềm năng. Cụ thể, doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư phát triển các dự án điện gió và thuỷ điện với tổng công suất dự kiến khoảng 300 MW. Thời gian dự kiến khởi công và đầu tư trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Ở lĩnh vực bất động sản, trên cơ sở kinh nghiệm đầu tư và triển khai vận hành thành công các dự án bất động sản đô thị trong thời gian qua, PCC1 tập trung phát triển mới trong chiến lược trung và dài hạn loạt dự án với sản phẩm đa dạng thuộc các phân khúc sản phẩm hỗn hợp cao tầng như chung cư, diện tích văn phòng và thương mại cùng với các loại nhà thấp tầng gồm biệt thự, nhà liền kề. Quy mô dự án từ 1-50 ha với tổng mức đầu tư/dự án dự kiến 1.000 đến 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2021-2030.

Trong bối cảnh nguồn cung dự án bất động sản chất lượng cao từ nhà đầu tư có uy tín tại thị trường nội đô Hà Nội khó tăng cao, với vị thế là nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp trong nhiều năm qua, PCC1 kỳ vọng lĩnh vực bất động sản có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu trên 15%, góp phần đáng kể vào tăng trưởng trong cơ cấu doanh thu của toàn doanh nghiệp.

Tại Đại hội, PCC1 cũng trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi tên công ty, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty và thông qua các quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. PCC1 cho biết, đến nay tên Công ty không còn phù hợp với quy mô, ngành nghề, sản phẩm với các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh, nhất là xu thế phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Chính vì thế, PC1 dự kiến đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 Group).

PV