Petrovietnam: 45 năm sứ mệnh tìm dầu

31/08/2020 14:52

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Bảo dưỡng phân xưởng Flare (đốt đuốc) tại NMLD Dung Quất

Xuyên suốt chặng đường 45 năm trưởng thành, hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, có những thời điểm tưởng chừng không thể gắng gượng nổi. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tập đoàn luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Đảng và Nhà nước. Chính niềm tin, sự kỳ vọng to lớn đó đã giúp Tập đoàn trụ vững trước các đợt "giông bão", hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ngay sau khi đất nước hoàn toàn thng nht, ch trong vòng 43 ngày k t khi Bộ Chính trị họp quyết định chủ trương, Tng Cc Du m và Khí đt Vit Nam đã được thành lập.

Trong Ngh quyết đu tiên v ngành Du khí (Ngh quyết 244/NQ-TW) v vic thành lp Tng cc đã nêu rõ: "Nhanh chóng hình thành mt nn công nghip du khí hoàn chnh, bao gm c thăm dò, khai thác, vn chuyn, lc du, hóa du, cơ khí phc v ngành Du khí…".

Đc bit, Ngh quyết còn khng đnh: "Trong quá trình hp tác, chúng ta phi gi vng ch quyn quc gia, gi vng đc lp t ch, nhanh chóng tăng cường tim lc ca mình, tiến ti t lc mc cao nht có th. Vi v trí chính tr ca Vit Nam hin nay, chúng ta có th hp tác vi các nước XHCN, vi các nước tư bn và các nước thuc "thế gii th ba"…

Cho đến bây gi, mc dù đã 45 năm trôi qua, nhưng ông Nguyn Hip, nguyên Phó Tng cc Trưởng Tng Cc Du khí t nhng ngày đu tiên vn không lý gii được mt điu là: Ti sao trong lúc min Nam mi gii phóng, đt nước bn b công vic phi gii quyết nhưng lãnh đo Đng, Chính ph đã nghĩ ngay ti việc phi xây dng ngành công nghip Du khí.

Ngày 20/7/1975, chưa đy ba tháng sau khi Gii phóng min Nam thng nht đất nước, B Chính tr hp ti Sài Gòn đã ban hành Ngh quyết 244-NQ/TW v vic trin khai thăm dò du khí trên c nước. Ri ch đúng mt tháng sau, ngày 20/8, y ban Thường v Quc hi đã phê chun Quyết ngh s 33-QN/QH/K5 thành lp Tng cc Du m và Khí đt Vit Nam.

Và hơn 10 ngày sau, căn c vào các Ngh quyết và Quyết ngh trên, ngày 03/9/1975, Hi đng Chính ph đã ban hành Ngh đnh s 170/CP v vic thành lp Tng cc Du m và Khí đt Vit Nam. Vic Tng cc Du m và Khí đt Vit Nam ra đi đã đưa ngành Du khí bước sang mt trang mi, chm dt thi kỳ hot đng ca các t chc riêng r thuc Tng cc Đa cht, Tng cc Hóa cht...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2
Toàn cảnh Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Đây có l là k lc "vô tin khoáng hu" trong lch s xây dng và phát trin kinh tế đt nước ta. Vì chưa bao gi có vic ra đi mt đơn v cp Tng cc và được giao trng trách xây dng mt ngành kinh tế k thut cao, có tính đc thù và hoàn toàn mi m đi vi Vit Nam, trong lúc tim lc ca chúng ta gn như bng O (không) li ngn như vy (43 ngày).

Ông Nguyn Hip cho rng hình như lúc đó, lãnh đo Đng vn mang trong mình tư tưởng "Thn tc, táo bo quyết thng".

Sau này, đ to điu kin cho ngành Du khí phát trin, đóng góp nhiu hơn na cho s nghip phát trin kinh tế - xã hi đt nước, Đng, Quc hi, Chính ph đã ban hành nhiu ngh quyết khác na đ đnh hướng, to hành lang phát trin cho ngành Du khí. Nhng ngh quyết đó th hin s quan tâm, ch đo, lãnh đo hết sc chính xác và kp thi ca Đng, Quc hi và Chính ph đi vi hot đng ca ngành Du khí mà trng tâm là Tp đoàn Du khí Quốc gia Vit Nam (Petrovietnam).

Có mt điu không phi ai cũng thu hiu, đó là Petrovietnam đã đi t không đến có, đã biến nhiu điu không th thành có th, đã đi t v trí người làm thuê, người hc vic đến t ch v mt khoa hc công ngh, trin khai các hot đng thăm dò khai thác...

Sau năm 1975, trước yêu cu cp bách v tìm kiếm thăm dò du khí, Đng đã c nhng tướng lĩnh quân đi dày dn kinh nghim trn mc, có ý chí và tinh thn k lut cao cùng vi các đơn v làm kinh tế ca quân đi v xây dng ngành Du khí. Cho đến bây gi, các thế h cha anh ca Tp đoàn Du khí không th quên được vào nhng ngày cui năm 1975, nhng anh b đi C H đã ri tay súng đxn tay áo xây dng mt nn công nghip có nhng yêu cu kht khe nht v mt k thut và có tính đc thù rt cao.

Khi đó, nhng người lính vn kiến thc v du khí hu như chng có gì, ngh v du khí cũng hoàn toàn chng có, y thế mà h đã xây dng nhng khu căn c dch v cho ngành Du khí, đã xông ra bin đ tìm kiếm thăm dò và h đã tranh th tng ngày tng gi đ hc hi các chuyên gia nước ngoài. Đó là s hy sinh ca người Du khí ch đ nhanh nht đui theo các cường quc du khí, đ hc được cách chuyn tài nguyên du khí thành năng lượng phát trin kinh tế đt nước.

Vào nhng lúc Tp đoàn Du khí khó khăn nht như thi đim nhng năm 1988, khi đó các giếng du mi có được ca Liên doanh Vietsovpetro đã suy gim sn lượng đến mc đ không th tưởng tượng ni. Hàng lot chuyên gia Liên Xô b điu chuyn hoc x lý k lut vì kết qu hot đng quá kém ca Liên doanh, thm chí người ta đã nghĩ đến vic gii th Liên doanh, nhưng lãnh đo Đng, Nhà nước, Chính ph vn tin vào người Du khí và đã có s đng viên, chia s, thm chí là an i đ anh em vng tâm suy nghĩ, tìm tòi, gii đáp nhng vn đ khó v khoa hc k thut. Và kết qu, chúng ta đã tìm ra du tng đá móng. Thành công này không ch cu sng Liên doanh Vietsovpetro mà còn m ra mt chương mi cho toàn b công tác thăm dò, tìm kiếm vùng bin thuc ch quyn và quyn tài phán ca Vit Nam.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3
Đổi ca trên Giàn Chim Sáo.

Vượt lên trên tất cả, với sự tin tưởng, ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lần lượt những công trình, dự án trên đã được hoàn thành, đi vào hoạt động và đang có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Thử hỏi, nếu không có sự tin tưởng, ủng hộ đó, nếu không có ai dám dấn thân, xông pha nơi tuyến đầu "hiểm nguy" thử thách thì liệu ngành Công nghiệp Dầu khí giờ sẽ đi đến đâu, về đâu.

Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam, ht nhân nòng ct ca ngành Công nghip Du khí Vit Nam, đã xây dng hoàn chnh, đng b chui công nghip du khí t khâu thượng ngun, trung ngun, đến h ngun. Hot đng ca ngành Du khí hin nay đang có nhng đóng góp to ln vào s phát trin kinh tế - xã hi ca đt nước, là đng lc phát trin ti nhiu vùng, đa phương. Các sn phm ch lc ca Petrovietnam như đin, đm, xăng, du, khí... đang góp phn quan trng vào vic đm bo an ninh năng lượng, an ninh lương thc cho đt nước, to nn tng cho ngành, lĩnh vc khác ca nn kinh tế phát trin.

Chính s tin tưởng mà Đng, Chính ph đi vi ngành Du khí, đi vi người lao đng Du khí đã giúp Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam vng bước vượt qua mi khó khăn, th thách và làm được nhng vic "không tưởng" đó.

T nhng n lc ca gn 60 ngàn cán b công nhân viên, nhng người Du khí chân chính vn mt lòng thm lng cng hiến, Petrovietnam đã tng bước vượt qua khó khăn. Đc bit là t đu năm 2020, Tp đoàn phi đi phó vi cuc "khng hong kép" do tác đng ca dch COVID-19 và giá du suy gim, bng s ch đng, linh hot trong cách ng phó, vn có nhng đóng góp quan trng cho nn kinh tế.

7 tháng đu năm 2020, trong khi các tp đoàn, công ty du khí hàng đu thế gii lâm cnh thua l t 1,6 - 21 t USD, buc phi gim quy mô hot đng, ct gim nhân s... thì Petrovietnam, vi vic trin khai đng b, hiu qu Gói gii pháp ng phó vi “khng hong kép”, vn gi vng nhp đ sn xut, đm bo cung ng các mt hàng chiến lược cho nn kinh tế, đt li nhun hơn 10 nghìn t đng, np ngân sách nhà nước hơn 38 nghìn t đng.

Và trong nhng ngày qua, ngành Du khí Vit Nam đã đón mt tin vui ln, đó là phát hin m khí Kèn Bu Lô 144, gn b bin tnh Tha Thiên-Huế. Đây là m khí có tr lượng khá ln và s góp phn quan trng vào s phát trin ca Petrovietnam cho hàng chc năm ti, cũng như bo đm an ninh năng lượng đt nước.

Nhng n lc trong 5 năm qua ca Tp đoàn Du khí đã và đang mt ln na khng đnh “vàng tht không s la”. Công nghip Du khí thế gii đang phát trin không ngng vi du đá phiến, khai thác m vùng nước sâu, công ngh khai thác nano... Người Du khí Vit Nam s quyết tâm “bt kp”, n lc hc hi đ vươn lên. Dù biết rng “nhanh và him nguy” s luôn đng hành bi ch cn chm mt ngày, mt gi thit hi cho đt nước có th lên ti nhiu t đng, nhưng tin rng, vi bn lĩnh đã được tôi rèn và khát vng cng hiến luôn "rc cháy" trong mi người Du khí, đc bit là s tin tưởng, ng h ca Đng, Nhà nước, Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam s tiếp tc có nhng bước phát trin mi, đóng góp nhiu hơn cho s nghip phát trin kinh tế - xã hi ca đt nước.