Petrovietnam chuyển 400 tỷ đồng đến Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19

22/06/2021 16:43

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), số tiền 400 tỷ đồng đã được Tập đoàn chuyển đến Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid -19.

Kiểm tra khai báo y tế, thân nhiệt cho người lao động Dầu khí trước khi bước vào khu vực tiêm chủng

Trước đó, tại lễ ra mắt và tiếp nhận đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đã trao 400 tỷ đồng để góp phần xây dựng Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19. Đến nay, số tiền này đã được Petrovietnam chuyển đến tài khoản của Quỹ.

Petrovietnam ủng hộ 400 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

Đây là số tiền được trích từ chi phí của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. Tính đến nay, các hoạt động ủng hộ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong công tác phòng chống Covid-19 là trên 500 tỷ đồng.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, với quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam đã kịp thời ban hành hàng loạt các giải pháp cụ thể, chủ động rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống dịch.

Petrovietnam và các đơn vị thành viên cũng đang chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở y tế, triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn thể CBCNV trong Tập đoàn.

Tính đến ngày 21/6, Petrovietnam đã tổ chức 2 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 2.450 người lao động Dầu khí.

Đan Lê