Petrovietnam hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

11/11/2022 11:01

Petrovietnam vừa phát động cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”.

Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022 với chủ đề “Hiểu biết và chấp hành, tuân thủ pháp luật vì một Petrovietnam phát triển bển vững”.

Petrovietnam hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 1

Petrovietnam vừa phát động cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Cuộc thi nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tích cực tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp, quan hệ giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong Tập đoàn; góp phần nâng cao chất lượng. hiệu quả công việc, lan toả sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi CBNV; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới đa dạng các hình thức phổ biến pháp luật trong toàn Tập đoàn.

Đối tượng dự thi là toàn thể CBNV Tập đoàn (trừ CBNV thuộc Ban Pháp chế và Kiểm tra và thành viên Hội đồng chấm thi). Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ tìm hiểu các quy định về doanh nghiệp; khiếu nại, tố cáo, về sở hữu trí tuệ (quy định về quản lý và sử dụng thương hiệu của Petrovietnam).

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến. Người dự thi tham gia thi trực tiếp trên website của Petrovietnam tại link http://pvn.vn.

Người dự thi đăng ký thi bằng thông tin cá nhân và mỗi cá nhân chỉ được dự thi 1 lần.

Thời gian làm bài thi từ 9h ngày 15/11 đến 24h ngày 19/11 (5 ngày).

Đề thi bao gồm: 30 câu trắc nghiệm, trong đó có khoảng 20 - 25 câu về pháp luật doanh nghiệp; có 5 - 7 câu về tổ chức và hoạt động của PVN; và sẽ có 1 - 2 câu hỏi bổ sung về việc xử lý tình huống và dự đoán số người tham gia cuộc thi.

Đan Lê