PGBank: Lợi nhuận 2020 tăng vọt hơn 130% do đâu?

27/01/2021 16:06

Năm 2020, lợi nhuận của ngân hàng PGBank tăng vọt hơn 130% so với 2019, trở thành ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận cao nhất đến thời điểm này.

pgbank: lợi nhuận 2020 tăng vọt hơn 130% do đâu?

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận của PGBank tăng vọt hơn 130% so với năm 2019

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020. Theo đó, lợi nhuận của PGBank tăng vọt 136% so với năm 2019 với hơn 212,3 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm trước. Trong đó, riêng quý 4 đã góp hơn 80,7 tỷ đồng, tăng vọt so với mức lỗ 18,8 tỷ đồng quý 4/2019. Lợi nhuận của quý 4 cũng góp gần một nửa vào lợi nhuận cả năm của ngân hàng này.

Đến thời điểm này, trong số các ngân hàng có kết quả kinh doanh 2020, PGBank cũng vượt qua MSB trở thành ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận cao nhất năm 2020.

Về lợi nhuận cả năm 2020 của PGBank, các mảng hoạt động dịch vụ đều giảm so với năm trước, như: Lãi thuần từ mảng hoạt động dịch vụ giảm 7,6% còn 30 tỷ đồng; Kinh doanh ngoại hối giảm mạnh 37,7%; Hoạt động kinh doanh khác cũng giảm mạnh 33,2%.

Bù lại, lãi từ mảng tín dụng tăng 6% đã giúp PGBank lãi hơn 906 tỷ đồng. Khoản lãi này đã chiếm tới 79% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó phải kể tới hoạt động đầu tư chứng khoán cũng mang lại lãi gấp 3 lần so với năm trước khi đạt 21 tỷ đồng.

Cả năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của PGBank là 1.149 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Thu nhập giảm nhưng chi phí hoạt động lại tăng 16,8% đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PGBank giảm mạnh 22,2% so với năm trước, xuống 494 tỷ đồng.

Tuy nhiên, PGBank đã giảm rất mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cả quý 4 và năm 2020. Trong đó, quý 4/2020 ngân hàng này chỉ trích dự phòng hơn 24 tỷ đồng, trong khi quý 4/2019 trích tới 221,5 tỷ đồng. Cả năm 2020, PGBank trích dự phòng chỉ gần 282 tỷ đồng, trong khi năm 2019 ngân hàng này trích dự phòng tới hơn 546 tỷ đồng.

Xét về chất lượng nợ cho vay khách hàng của PGBank năm qua, tổng nợ xấu của ngân hàng đã giảm 19% về còn 626,5 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2020 cũng chỉ còn 2,44% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2019 là 3,16%.

Tỷ lệ nợ xấu của PGBank dưới 3% theo quy định nhưng vẫn cao hơn mặt bằng chung các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh 2020.

Và nhờ việc giảm mạnh chi phí dự phòng tới 48,4% so với 2019 mà lợi nhuận trước thuế của PGBank gấp gần 2,4 lần so với 2019 khi đạt 212 tỷ đồng.

C.Sơn