Phá sản, giải thể 13 doanh nghiệp trực thuộc SBIC

04/09/2014 15:58

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 10603/BGTVT-QLDN về phương án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc SBIC. 

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 10603/BGTVT-QLDN về phương án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc SBIC.

TIN LIÊN QUAN


Phá sản, giải thể 13 doanh nghiệp trực thuộc SBIC 1

Theo đó, sau khi nghiên cứu những đánh giá, phân tích về tình hình tài chính của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC), Bộ GTVT đã quyết định phê duyệt chủ trương thực hiện phá sản đối với 9 doanh nghiệp là các đơn vị không thuộc diện giữ lại. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đồng ý với chủ trương giải thể bốn doanh nghiệp trực thuộc SBIC gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ tàu biển Phà Rừng; Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hạ Long; Công ty CP nội thất tàu thủy Nha Trang; Công ty CP Xây dựng Vinashin Cam Ranh. 


Đối với 7/20 doanh nghiệp SBIC báo cáo lên, tổng giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, Hội đồng thành viên Tổng công ty có trách nhiệm nghiên cứu để chuyển hình thức tái cơ cấu khác phù hợp với quy định pháp luật. Đối với Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang và Công ty TNHH MTV Công nghiệp đóng tàu thủy Nha Trang cũng thuộc diện được đề xuất thực hiện việc bán tháo, phá sản, Bộ GTVT yêu cầu SBIC tập hợp đủ hồ sơ pháp lý, hỗ trợ có liên quan đến chủ sở hữu để báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển nhóm tài cơ cấu theo hiện thức sáp nhập.

Tiến Mạnh