Phải bồi thường thiệt hại nếu sai phạm trong đầu tư công

18/06/2014 10:46

Luật Đầu tư công gồm 6 chương, 108 điều, đã được QH thông qua sáng nay (18/6), với 440/447 ĐBQH có mặt đồng ý (chiếm 88,35%). Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.  

Luật Đầu tư công gồm 6 chương, 108 điều, đã được QH thông qua sáng nay (18/6), với 440/447 ĐBQH có mặt đồng ý (chiếm 88,35%). Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Theo đó, Luật Đầu tư công quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

phải bồi thường thiệt hại nếu sai phạm trong đầu tư công
Luật Đầu tư công được kỳ vọng sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng lãng phí trong các dự án đầu tư công (Ảnh: minh họa)

Tại báo cáo giải trình, Ủy ban TVQH cho biết đã cơ bản tiếp thu các ý kiến đóng góp của các vị ĐBQH tại các phiên thảo luận trước đó để làm rõ hơn các quy định về công khai, minh bạch trong đầu tư công; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc công khai các nội dung đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Một trong những quy định được Ủy ban TVQH bổ sung tại dự thảo luật được QH thông qua là yêu cầu tính toán cụ thể hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của chương trình, dự án (Điều 34, Điều 35 và Điều 36 dự thảo Luật); bổ sung quy định các trường hợp được điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công (Điều 46).

Bên cạnh đó, dự thảo luật được QH thông qua cũng bổ sung quy định trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng (Điều 83); quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ Việt Nam các cấp tham gia thực hiện giám sát cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư công (Điều 95).

Ngoài ra, liên quan đến quy định về xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp vi phạm, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban TVQH đã chỉnh sửa quy định về chế tài xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công (từ Điều 97 đến Điều 105 của dự thảo Luật). Theo đó, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại tùy theo tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bình Minh