Phải làm gì khi thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm?

08/08/2019 20:45

Nếu có sự thay đổi các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm ô tô, chủ xe phải thông báo cho Bảo hiểm PVI trong vòng 15 ngày.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ảnh minh họa

Hỏi:

Tôi vừa mua bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô. Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin hay yếu tố liên quan tới cơ sở tính phí bảo hiểm ví dụ như chuyển đổi mục đích sử dụng xe… thì tôi phải làm gì? Xin cảm ơn!

Hoàng Thắng (Hưng Yên)

Trả lời:

Trong thời hạn bảo hiểm, nếu có sự thay đổi các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm/ giấy chứng nhận bảo hiểm và những yếu tố làm thay đổi cơ sở để tính bảo hiểm (ví dụ: Thay đổi mục đích sử dụng, kết cấu xe, phạm vi hoạt động…), chủ xe phải thông báo cho Bảo hiểm PVI trong vòng 15 ngày kể từ khi có sự thay đổi những tố đó.

Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm: Chủ xe có quyền yêu cầu Bảo hiểm PVI giảm phí cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm/ giấy chứng nhận bảo hiểm. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của chủ xe, Bảo hiểm PVI có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận giảm phí và thời hạn hoàn trả khoản phí bảo hiểm được giảm.

Trong trường hợp Bảo hiểm PVI không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì chủ xe có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn tới tăng các rủi ro được bảo hiểm: Bảo hiểm PVI có quyền tính lại phí bảo hiểm hoặc không chấp thuận bảo hiểm khi rủi ro tăng lên cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm/ giấy chứng nhận bảo hiểm kể từ thời điểm có sự thay đổi.

Trong trường hợp chủ xe không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì Bảo hiểm PVI có quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm/ giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI