Phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký xe chuyển quyền sở hữu

19/11/2018 07:59

Xe đăng ký lại do chuyển quyền sở hữu hoặc thay đổi mục đích sử dụng phải nộp lệ phí trước bạ...

Phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký xe chuyển quyền sở hữu 1

Làm thủ tục đăng ký xe máy tại công an quận Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh: Tạ Tôn 

Theo báo cáo, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đã được miễn nhưng đăng ký lại do chuyển quyền sở hữu hoặc thay đổi mục đích sử dụng thì nay dự thảo nghị định đề xuất phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu như lần đầu đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp nhận chuyển nhượng ô tô, xe máy tịch thu nhưng không có đăng ký quyền sở hữu cũng phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu khi đăng ký quyền sở hữu.

Bộ Tài chính cho biết, mức thu lệ phí tương đương với mức thu lần đầu đối với các trường hợp nêu trên nhằm đảm bảo đồng bộ về mức thu lần đầu đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy của các tổ chức, cá nhân (không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ) nhận chuyển nhượng ô tô, xe máy của đối tượng ngoại giao (thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ) tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC. 

C.Sơn