Phải xây dựng văn bản pháp luật ngay từ tháng đầu năm

28/12/2014 09:57

Bà Trịnh Thị Hằng Nga, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, công tác này của Bộ GTVT có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Việc rà soát VBQPPL được thực hiện thường xuyên với số lượng rất lớn. 

Phải xây dựng văn bản pháp luật ngay từ tháng đầu năm 1
Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp

“Bộ GTVT là một trong các Bộ dẫn đầu về việc hoàn thành kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Bên cạnh đó, công tác triển khai hướng dẫn thi hành luật được các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, đúng tiến độ và không để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản”, bà Nga nói.

Đánh giá về công tác này, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, số lượng và tiến độ của các VBQPPL do các cơ quan, đơn vị của Bộ GTVT xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế của công tác này. Về mặt chất lượng, một số VBQPPL chưa sát với thực tiễn, quy định còn chung chung, không có chế tài xử lý dẫn tới quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc. 

“Có những văn bản sau khi ban hành, thực hiện cũng được mà không thực hiện cũng xong thì rõ ràng cần phải xem lại chất lượng, hiệu quả của quá trình xây dựng các văn bản đó. Tình trạng nhiều VBQPPL chưa bổ sung các vấn đề mà thực tiễn đòi hỏi kể cả trước mắt cũng như lâu dài vẫn còn”, Bộ trưởng nói.

Để khắc phục những vấn đề này, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu, năm 2015, các cơ quan, đơn vị phải đổi mới toàn diện và triệt để. “Bộ GTVT phải tập trung làm ngay công tác xây dựng VBQPPL từ tháng đầu của năm mới. Dứt khoát không để xảy ra tình trạng dồn việc vào cuối tháng, cuối năm”, Bộ trưởng kiên quyết.

Liên quan đến tình hình xây dựng và phê duyệt các đề án chiến lược, quy hoạch của ngành GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá, vẫn còn xảy ra tình trạng đề án mất nhiều thời gian, công sức để xây dựng nhưng khi triển khai thực hiện hiệu quả đem lại chưa cao. Đặc biệt, có những đề án khi xây dựng đã không đề ra được cơ chế tổ chức thực hiện, cơ chế tài chính dẫn tới khi tổ chức triển khai gặp nhiều vướng mắc. 

Đình Quang