Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hà Nội

27/03/2023 18:38

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện;

Những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm; những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng.

Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hà Nội 1

Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, tổ chức - bộ máy, thi đua - khen thưởng; giữ chế độ thông tin báo cáo, giữ mỗi quan hệ công tác thường xuyên của UBND thành phố với HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hà Nội 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn

Ông Lê Hồng Sơn quản lý vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ thành phố đến cơ sở, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách chế độ công vụ, công chức.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và công nghệ, Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố. Theo dõi các quận, huyện: Ba Đình, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Quốc Oai, Đan Phượng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: quản lý về đất đai; đo đạc và bản đồ; quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất; quản lý công tác vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn; quản lý và xử lý chất thải rắn tại đô thị, nông thôn.

Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hà Nội 3

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông

Ông Nguyễn Trọng Đông sẽ chỉ đạo các nội dung công việc tại khu vực thuộc địa giới hành chính 12 huyện: Sóc Sơn, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ba Vì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Mê Linh...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc quy hoạch và kiến trúc; chỉ đạo các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan khu vực đô thị, nông thôn.

Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hà Nội 4

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn

Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn có nhiệm vụ tổng hợp chung và chỉ đạo các nội dung công việc tại khu vực thuộc địa giới hành chính thuộc 12 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông; thị xã Sơn Tây và 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng.

Đồng thời, ông Tuấn sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Quy hoạch - kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; theo dõi, tổng hợp chung việc tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hà Nội 5

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải

Ông Hà Minh Hải cũng được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Thanh Xuân, Thanh Trì, Thường Tín, Sơn Tây.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lĩnh vực đối ngoại. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: quản lý công tác đối ngoại của thành phố, quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; quản lý về nông nghiệp và phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, lụt bão và ủng ngập; công tác thoát nước nông thôn.

Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hà Nội 6

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sẽ theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc Thành phố, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội...

Theo dõi các quận, huyện: Tây Hồ, Hoàng Mai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: văn hóa, thể thao; lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; giáo dục, đào tạo.

Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hà Nội 7

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà

Bà Võ Thu Hà cũng được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Văn hóa - thể thao... Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên...

Phùng Đô