Phần mềm giúp nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

02/07/2014 07:13

Từ ngày 30/6 đến 4/7, Thanh tra Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý thông tin công khai minh bạch - tPublic...

Từ ngày 30/6 đến 4/7, Thanh tra Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý thông tin công khai minh bạch - tPublic cho 140 học viên đến từ 70 đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

phần mềm giúp nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng
Giao diện màn hình khu vực dữ liệu công khai “Đại chúng”

tPublic được Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT thiết kế, xây dựng nằm trong Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT” nhằm công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thu thập, phân tích và tổng hợp các thông tin về tham nhũng; kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng. 


Ông Trần Văn Trường - Phó chánh Thanh tra Bộ GTVT đánh giá cao hiệu quả của phần mềm tPublic. Để phần mềm hiệu quả còn phụ thuộc rất nhiều vào việc triển khai sử dụng thực tế tại các đơn vị mà nòng cốt là các học viên tham dự đợt tập huấn này. Việc xây dựng thành công hệ thống thông tin tập trung để công khai, minh bạch các thông tin hoạt động là công cụ hữu hiệu trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. Bước đầu hình thành phương thức quản lý, chỉ đạo hoạt động thanh tra GTVT một cách hiện đại.

Thiện Anh