Phân viện Puskin tuyển dụng viên chức năm 2021

25/10/2021 12:42

Phân viện Puskin trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng 12 viên chức năm 2021.

Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 viên chức.

Vị trí tuyển dụng

- Viên chức vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: 09 chỉ tiêu, trong đó:

+ Vị trí: Nghiên cứu, tổng hợp tình hình dạy và học tiếng Nga; Giảng dạy tiếng Nga: 01 chỉ tiêu

+ Vị trí: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Nga ở Việt Nam; Tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ tiếng Nga: 02 chỉ tiêu

+ Vị trí: Tiếp nhận, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của chuyên gia Nga tại Việt Nam; Quản lý lưu học sinh, quảng bá giáo dục: 02 chỉ tiêu

+ Vị trí: Xây dựng chương trình, biên soạn, hiệu đính sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập tiếng Nga; Quản lý lưu học sinh, quảng bá giáo dục Nga và các nước SNG: 02 chỉ tiêu

+ Vị trí: Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, tổ chức xuất bản tập san “Nga ngữ học Việt Nam”; Quản lý lưu học sinh, phối hợp tuyển sinh, quảng bá giáo dục: 02 chỉ tiêu

- Viên chức vị trí Văn thư, lưu trữ: 01 chỉ tiêu

- Viên chức vị trí Kế toán: 01 chỉ tiêu

- Viên chức vị trí Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng của từng vị trí tuyển dụng:

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu tại điểm a, các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm và số lượng của từng vị trí được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung và hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng là thi tuyển. Nội dung thi tuyển thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Kiểm tra kiến thức chung (Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung gồm có 3 phần, thời gian: 120 phút)

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi: 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Nga/Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm (Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1). Thời gian thi: 30 phút

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút (Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi Tin học tại vòng 1).

- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp Đại học, Sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp Đại học, Sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, Sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại mục (a), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được dự thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. (Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Hình thức thi viết; thời gian thi 180 phút (không kể thời gian chép đề); thang điểm: 100 điểm)

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về Phân viện Puskin, số 4 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Người dự tuyển đánh máy đầy đủ theo mẫu, không được để trống bất cứ thông tin nào và ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký. Ảnh 4cm x 6cm dán tại Phiếu đăng ký chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ. Gửi kèm 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (để báo tin cho người đăng ký dự tuyển) cùng với 02 ảnh cỡ (4cm x 6cm) đựng trong phong bì, sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. Trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 vị trí sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

Khi đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh mang theo các giấy tờ sau để đối chiếu:

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ đào tạo theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (bản gốc hoặc bản photo có công chứng).

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp (Lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai).

- Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có) có chứng thực của cơ quan, tổ chức cấp có thẩm quyền.

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển.

- Nếu đăng ký qua đường bưu điện, người dự tuyển đồng thời gửi lệ phí dự thi vào tài khoản: Phân viện Puskin, số tài khoản 450 1000 3525 043 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tây.

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Phân viện không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Thực hiện theo Điều 10 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian: Từ ngày 26/10/2021 đến hết ngày 25/11/2021 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6).

Địa điểm: Phân viện Puskin, số 4 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Thời gian: Dự kiến tháng 12/2021

Địa điểm: Trụ sở Phân viện Puskin, số 4 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển sẽ được thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, đăng trên website của Phân viện Puskin (http://puskinhn.edu.vn) và dán thông báo tại Trụ sở Phân viện.

Phân viện Puskin không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn tập, không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn tập và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Chi tiết xin liên hệ Phòng HC-TH, điện thoại: 024.38344520.

Xem chi tiết vị trí, chỉ tiêu, điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng theo từng vị trí việc làm theo Phụ lục

Ngọc Châu