Phạt 200.000 USD/lần với dự án điện chậm tiến độ

05/09/2014 10:30

Bộ Công thương đang xây dựng cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện đầu tư theo hình thức IPP và hợp đồng BOT không thực hiện đúng tiến độ cam kết. 

TIN LIÊN QUAN

Phạt 200.000 USD/lần với dự án điện chậm tiến độ 1


Theo đó, chủ đầu tư dự án phải nộp cho Bộ 1 triệu USD bảo lãnh phát triển dự án. Đối với mỗi lần chậm quá 60 ngày làm việc so với mỗi mốc tiến độ đã cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng), Bộ Công thương sẽ khấu trừ 200.000 USD từ bảo lãnh phát triển dự án và gửi thông báo cho chủ đầu tư.

Nếu 60 ngày tiếp theo, chủ đầu tư vẫn không hoàn thành mốc tiến độ đã bị chậm, Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ra văn bản chấm dứt quyền phát triển dự án của chủ đầu tư.

Quỳnh Anh